ความเห็น 119708

เยาวชนพิจิตร ...น่าเป็นห่วงเหนือสิ่งอื่นใด....

เขียนเมื่อ 

ท่านพรหมลิขิต

บันทึกได้ละเอียดและเป็นธรรมชาติมากครับ...เยี่ยมมากครับ

 เข้าใจว่า พมจ. พิจิตร เดินหน้าได้อย่างดี จากกิจกรรมตามบันทึก หลังจากที่เรา(๑๗ จว) รวมทั้ง พิจิตร ด้วย มาประชุมกันที่ เชียงใหม่ฮิลล์  เชียงใหม่

แม่ฮ่องสอนคงต้องติดตามดูพิจิตรอย่างใกล้ชิด

ผมฝากความระลึกถึง ท่านวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ด้วยครับ