สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รัฐพิธีเปิดประชุมสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

ประชุมสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

เมื่อเวลา 17.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2549 กระผมรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติหมายเลข 0693 และได้เข้าร่วมประชุมสมาชิกสมัชชาแห่งชาติที่หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ไปทรงทำรัฐพิธีเปิดประชุมสมัชชาแห่งชาติ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน เข้าสู่ห้องประชุมสมัชชาแห่งชาติ และพระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมสมัชชาแห่งชาติ ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทำพิธีเปิดประชุมสมัชชาแห่งชาติในวันนี้

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานพระดำรัสอีกว่า ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช 2549 ได้บัญญัติวัตถุประสงค์ในการตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติและหน้าที่ของสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ เป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วกัน ในการประชุมครั้งนี้ สมาชิกสมัชชาแห่งชาติจะต้องทำหน้าที่โดยสุจริต ยุติธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่จะทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันจะได้ประกาศใช้เป็นหลักในการปกครองบ้านเมืองสืบไป ข้าพเจ้าจึงขอให้ทุกฝ่ายที่มาประชุม ณ ที่นี้ ได้ระลึกตระหนักในภาระอันใหญ่ยิ่งดังกล่าว และตั้งเจตนาอันแน่วแน่ที่จะใช้วิจารณญาณอันรอบคอบสุขุม และความบริสุทธิ์ในการร่วมคัดเลือกผู้ที่สมควรได้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KM

คำสำคัญ (Tags)#หอจดหมายเหตุ#เอกสารจดหมายเหตุ

หมายเลขบันทึก: 68010, เขียน: 18 Dec 2006 @ 14:37 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 14:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

tadsanee
IP: xxx.121.173.90
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ เนื่องจากได้ติดตามผลงานของท่านมาระยะหนึ่งแล้ว และมีความเห็นว่าท่านตั้งใจอุทิศตนเองเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างหนักและต่อเนื่อง ขอให้มีความสุขและความเจริญนะคะ