สวัสดีลูกศิษย์กลุ่มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชาว Blog ทุกท่าน

ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคมนี้ ผมได้รับเชิญให้บรรยายเรื่อง "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย" ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษสาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็อย่างเช่นทุก ๆ กลุ่มที่ผ่านมาที่ผมอยากจะให้ความรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนได้ถูกนำมาประมวลสรุป และถ่ายทอดไปสู่คนอื่น ๆ ในสังคมด้วย ก็ขอให้ใช้ Blog นี้เป็นสื่อกลางของพวกเรา

 สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเข้าไปดูข้อมูลของรุ่นก่อนนี้ก็ คลิ๊กไปที่ Blog:ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

                                                          จีระ  หงส์ลดารมภ์