วารสารจุลนิติ

วารสารจุลนิติ เป็นวารสารวิชาการ จัดพิมพ์เผยแพร่โดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำเสนอเนื้อหาทางด้านกฎหมาย นิติศาสตร์ โดยนำเสนออยู่ในรูปแบบของบทความวิชาการ เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

Electronic Journal : http://www.dla.go.th/servlet/E...

WU OPAC  : http://opac.wu.ac.th/Catalog/B...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)