โครงการค่ายอาสานานาชาติ ๒๕๕๙ (International Work-camp Project 2016)

Tum Laksana Rodtrakul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โครงการค่ายอาสานานาชาติ ๒๕๕๙ (International Work-camp Project 2016)

VSA1601 Peace Village - Songkhla EDU/RENO/AGRI/ENVI 11 - 23/01 Klonghoikhong, Songkhla

ค่ายอาสานานาชาติ ค่ายพัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านสันติภาพ ๑๑ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ สงขลา

มีอาสานานาชาติเข้าร่วม ๗ คน จากประเทศเกาหลี ๒ ฮ่องกง ๓ ญี่ปุ่น ๑ และอิตาลี ๑ คน
กุมภาพันธ์

VSA1602 Organic Agriculture Camp of Non formal Education learning center 08 - 20/02

ค่ายอาสานานาชาติ ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรปลอดสารพิษ ๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สงขลา

มีนาคม

VSA1603 Organic Agriculture Camp 14 - 26/03/2016

ค่ายอาสานานาชาติ ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรปลอดสารพิษ ๑๔- ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ สงขลาสมาคมจิตอาสา https://www.volunteerspirit.or.th/บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการค่ายอาสานานาชาติ (International Work-camp Project)ความเห็น (0)