โลกเปลี่ยน คนปรับ เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด ๑๙


หนังสือ โลกเปลี่ยน คนปรับ เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด ๑๙เขียนโดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต. อว. น่าอ่านเป็นอย่างยิ่ง   

ดาวน์โหลดหนังสือนี้ได้ที่ (๑)
วิจารณ์ พานิช

๒๕ พ.ค. ๖๓


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)