ราชสกลุในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

*ศิริวงศ์  ณ  อยุธยา

             ต้นราชสกุล   สมเด็จพระบรมมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นพระมาตยพิทักษ์

*โกเมน ณ อยุธยา

             ต้นราชสกุล      พระบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์

*คเนจร ณ อยุธยา

             ต้นราชสกุล      พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอมเนทรบดินทร์

*งอนรถ ณ อยุธยา

              ต้นราชสกุล      พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้างอนรถ

*ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

              ต้นราชสกุล      พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี

*ชุมสาย ณ อยุธยา

              ต้นราชสกุล      พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม

*ปิยกร ณอยุธยา

               ต้นราชสกุล      พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปียก

*อรรณพ ณ อยุธยา

                ต้นราชสกุล      พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอุดมรัตนราษี

*ลำยอง ณ อยุธยา

               ต้นราชสกุล      พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลำยอง

*สุบรรณ ณ อยุธยา

                ต้นราชสกุล      พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทรธิบาล

*สิงทรา ณ อยุธยา

                ต้นราชสกุล      พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสณ

*ชมพูนุท ณ อยุธยา

                ต้นราชสกุล      พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องน่ารู้ความเห็น (0)