กิจกรรมบำบัดด้วยสื่องานประกอบอาหารดีงาม

ขอบพระคุณ MK และนศ.กิจกรรมบำบัดที่ตั้งใจซ้อมครัวบำบัดก่อนจะฝึกคนไข้ในคลินิกก่อนโควิด นำมาลงไว้เพื่อสื่อสารความรักความเข้าใจในกิจกรรมการประกอบอาหารเพื่อสุขภาวะ เชิญชวนคลิกชื่นชมลิงค์ Youtube ข้างล่างครับผม

https://youtu.be/2-2tZzeThLs
https://youtu.be/duJVcQuBFiw
https://youtu.be/k00DvaiEC5M
https://youtu.be/pe5yTac2o70
https://youtu.be/OMPVYbwL0HI
https://youtu.be/gzxJR07hMGg
https://youtu.be/A7xZ9LVYQaI
https://youtu.be/cembGQYNlxc
https://youtu.be/eILmUTWAhSQ
https://youtu.be/sS-PBVnWWWo
https://youtu.be/3EB52K_Y0fc
https://youtu.be/dUUXwCaV7PM
https://youtu.be/3MWDK9bBy0g
https://youtu.be/uj2kmqGWQCE
https://youtu.be/ve_uFM-ChEE
https://youtu.be/6Tw6IQtz2hQ
https://youtu.be/IlmQ9S-MCb0
https://youtu.be/Vd9_SuxroS4
https://youtu.be/dLDXzgM8npw
https://youtu.be/cSCiw-lkvoA


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิตความเห็น (0)