ร่วมบันทึกเทป กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
ในพระบรมราชูปถัมภ์

พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมบันทึกเทป กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

พีระพงศ์ วาระเสน .............. รายงาน
กรรมการ ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ❤️
วันพระแรม 15 ค่ำเดือน 6 ปีชวด
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ได้บันทึกในจดหมายเหตุ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ พ.ศ. 2562 - 2563
แล้วตามลิ้งค์นี้ ... https://www.gotoknow.org/posts...
อธิบายภาพ
บันทึกเทปโทรทัศน์ กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 3 มิถุนายน 2563

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)