แจ้งข่าวKM ในแวดวงการพัฒนาระบบราชการ

ก.พ.ร. จับมือกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ลงนามข้อตกลงร่วมกันมุ่งพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความเป็นเลิศ

สวัสดีครับ

                                     มีข่าวมาแจ้งให้ทราบครับ

                           ก.พ.ร. จับมือกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ลงนามข้อตกลงร่วมกันมุ่งพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความเป็นเลิศมีรายละเอียดสนใจเข้าไปที่

http://www.opdc.go.th/News/Upload/1119949103-1.pdf

                           ก็เป็นความคืบหน้าที่น่าสนใจครับ ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ

                                                                       พรสกล ณ ศรีโต

                                                                            1/7/2548

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-KM-memoryความเห็น (0)