แนะนำตัว........สวัสดีครับ

แล้วเราก็รู้จักกัน จาก

สวัสดีครับ

             บันทึกนี้เป็นการแนะนำตัวครั้งแรกของคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร   ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการฯตามพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545   มีบทบาทหน้าที่ต่างๆมากมายตามพรบ.ฯ   ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  ซึ่งคงจะแนะนำกันในบันทึกฉบับต่อไปนะครับ  ในบันทึกฉบับนี้ขอแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของบล็อกก่อนนะครับ*

            1.รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้รับบริการ 30 บาทรักษาทุกโรค จ.ชุมพร

            2.นำข้อคิดเห็นไปปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขต่อไป

           3.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการบริการของประชาชน จ.ชุมพร

           4.นำข้อเท็จจริงไปดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯตามพรบ.ฯต่อไป

           ดังนั้น หากท่านมีความประสงค์จะใช้บริการ  ก็จะขอชี้แจงกติกาที่ชัดเจนกันก่อนนะครับ

           1.ขอให้ใช้ถ้อยคำสุภาพ

           2.ขอให้หลีกเลี่ยงการพาดพิงโดยตรง    ถึงชื่อบุคคล   สถานที่  หน่วยงาน    (ซึ่งจะมีการสอบถามข้อมูลรายละเอียดภายหลัง)

           3.ขอให้ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อๆพอเข้าใจ

           4.ขอให้แจ้งชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ  หากต้องการให้มีผลตามวัตถุประสงค์ข้อ 2,3,4

                                                       พรสกล   ณ ศรีโต

            ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร 

                                                                             1/7/2548 

หมายเหตุ*  การดำเนินการข้างต้นเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตาม มาตรา50(1)และ50(5)แห่งพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวที(ฟังเสียงบ่น)....ที่เราขอได้ยิน..........30 บาทรักษาทุกโรคความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

675

เขียน

01 Jul 2005 @ 04:37
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:52
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก