เนื่องจาก 2  วันก่อน ได้รับงานจาก อ.วิจารณ์ และ อ. ประพนธ์ (สคส.) ให้ลองทำแผ่นพับ (A4) แนะนำการจัดการความรู้ เบื้องต้น ให้กับผู้ที่สนใจเรียนรู้และเป็นมือใหม่  เลยเอามานำเสนอเผยแพร่ให้ทุกคนช่วย comment ค่ะ และเผื่อใครสนใจจะนำไปใช้ได้ค่ะ  (Introduction to KM)

       แล้วถ้าใครอยากแนะนำให้ทำเพิ่มชุดอะไร ก็ลองเสนอมานะคะ (เช่น ชุดตัวละครใน KM,.................)