ตลาดนัดความรู้ด้านการจัดการงานวิจัย 19 – 20 มิ.ย.48

ตลาดนัดความรู้ด้านการจัดการงานวิจัย 19 – 20 มิ.ย.48


          ตลาดนัดนี้จัดโดย  รศ. ดร. ปิติ  ทฤษฎิคุณ ([email protected]) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะ


          เดิมผมสงสัยว่า   จัดวันอาทิตย์ – จันทร์แบบนี้   จะมีคนเข้าร่วมสักกี่คน   แต่ผิดคาดครับ   เพราะว่าเป็นวันอาทิตย์   จึงมีคนเข้าร่วมถึงประมาณ 140 คน   พอถึงวันจันทร์มีคนติดสอน   จึงเหลือประมาณ 70 คน   ซึ่งก็นับว่ายังมากอยู่ดี


          คุณธวัช  หมัดเต๊ะ   เป็นวิทยากรหลัก   สนับสนุนโดยคุณนภินทร  ศิริไทย   ผมเป็นกองหลัง


          การประชุมจัดที่โรงแรมเจบี   เรานัดกับทีม “คุณอำนวยกลุ่ม” (Group Facilitator) กับ “คุณลิขิต” ของทาง มอ. เย็นวันเสาร์ที่ 18 มิ.ย.   พอไปเห็นสภาพการจัดโต๊ะประชุม   ผมก็บอกให้เขาแก้ไขทันทีเพราะกลุ่มใหญ่มาก   เขาจัดโต๊ะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว ๆ    จะมีปัญหาไม่ได้ยินเสียงเพื่อนร่วมกลุ่มพูด   แต่จะได้ยินของกลุ่มอื่นแทน   เพราะจัดแต่ละโต๊ะไว้ชิดกันมาก   แถมมีโต๊ะของผู้สังเกตการณ์ด้วย     ผมบอกให้เอาโต๊ะของผู้สังเกตการณ์ออก   เอาไปไว้ริมห้องโดยรอบให้หมดและให้จัดโต๊ะประชุมกลุ่มเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส   ให้แต่ละกลุ่มอยู่ห่างกันมากที่สุด   ไม่ให้เสียงรบกวนซึ่งกันและกัน   และให้เตรียมปลั๊กลอยไว้ให้ผู้สังเกตการณ์ริมห้องโดยรอบด้วย


          รุ่งขึ้น   เราพบว่าการจัดโต๊ะแบบใหม่   ให้ความรู้สึกที่ดีกว่ามาก   รู้สึกโล่ง   เคลื่อนไหวสะดวก   และประชุมกลุ่มได้ดี


          การจัดที่นั่งของโต๊ะประชุมกลุ่มมีความสำคัญนะครับ   ยิ่งคนมาก   แต่ละกลุ่มมีคนมาก   ยิ่งต้องระมัดระวัง   การประชุมครั้งนี้จัดยาก   เนื่องจากกลุ่มใหญ่   กลุ่มละประมาณ 15 คน   ซึ่งใหญ่เกินไป   กลุ่มที่พอดีคือ 8 – 10 คน


          ตลาดนัดความรู้นี้ประสบความสำเร็จสูงมาก   ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้ KM ภาคปฏิบัติ   ไปพร้อม ๆ กันกับเรียนรู้เรื่องการจัดการงานวิจัย


          ประเด็นของ KM ที่นำมาเรียนรู้กันคือ
·       โมเดล “ปลาทู”
·       เครื่องมือ storytelling
·       วิธีสกัด “ขุมความรู้” จากเรื่องเล่า   สกัดออกมาเป็นความรู้ฝังลึก (tacit knowledge)
·       วิธีสังเคราะห์ “ขุมความรู้” เป็น “แก่นความรู้” โดยใช้ card technique
·       โมเดล “ธารปัญญา”
·       บล็อก (โดย ดร. จันทวรรณ  น้อยวัน)
·       วิธีการประยุกต์ใช้ KM ในการพัฒนางานประจำ (โดย “ยอดคุณเอื้อ” แห่งเดือน – รศ. พญ. ปารมี  ทองสุกใส)
·       เทคนิค AAR (After Action Review)


        ผู้เข้าร่วมตลาดนัดไม่ใช่มาจากหน่วยงานและวิทยาเขตต่าง ๆ ของ มอ. เท่านั้น   แต่ยังมาจาก 
ม.นเรศวร,  ม.ทักษิณ,  ม.เทคโนโลยีราชมงคล ด้วย


          ความสำเร็จของตลาดนัดนี้  น่าจะเกิดจาก
1)      ผู้เข้าร่วมเป็น “คุณกิจ” ตัวจริง
2)      ผู้เข้าร่วมทำการบ้านมาดี   คืออ่านทำความเข้าใจเรื่อง KM มาก่อนอย่างดียิ่ง
3)      “คุณอำนวยกลุ่ม” และ “คุณลิขิต” เตรียมตัวมาดี
4)      สถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เหมาะสม  ครบถ้วน


         ตลาดนัดความรู้ด้านการจัดการงานวิจัยครั้งนี้   ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการความรู้ด้าน
การจัดการงานวิจัย   ตลาดนัดความรู้ถือเป็น F2F Knowledge Sharing    ต่อจากนี้ไปการจัดการความรู้ด้านการจัดการงานวิจัยก็จะต้องเข้าสู่กิจกรรม B2B


          สัดส่วนระหว่าง F2F กับ B2B ควรจะเป็น 10:90
          F2F คือ Face to Face
          B2B คือ Blog to Blog


          เราจะต้องใช้ B2B เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ด้านการจัดการงานวิจัย   ที่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานประจำ   แลกเปลี่ยนความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยด้านการจัดการงานวิจัย


          ภายใน 1 สัปดาห์หลังตลาดนัด   ทีมผู้จัดตลาดนัดจะเอา “แก่นความรู้” และ “ขุมความรู้” สำหรับการจัดการงานวิจัยขึ้นบล็อก   เพื่อให้คนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ทั่วประเทศไทยและทั่วโลก   เป็นการเปิดศักราช B2B RM Knowledge Sharing


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                  20 มิ.ย.48
                                                                                                   หาดใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

ทีมผู้จัด
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 

ขณะนี้ได้เปิดบล๊อก การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย ม.อ. ไว้แล้ว ภายใต้ชุมชน การบริหารจัดการงานวิจัย ม.อ.  โดยมี url ดังนี้ http://research-km-psu.gotoknow.org  

แก่นความรู้ตลอดจนภาพบรรยากาศจากกิจกรรมตลาดนัดฯ จะอยู่ภายใต้บันทึกชื่อตลาดนัดความรู้ด้านการจัดการงานวิจัย (KM in RM WS) 

ขอเชิญทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ณ เวที cyber แห่งนี้

                                                        ทีมผู้จัด