เช้าวันนี้ผมได้รับโน้ตให้โทรกลับไปหาพี่เม่ย หลังจากที่ได้คุยในรายละเอียดแล้วจึงได้รู้ว่า ในบ่ายวันนี้ผมต้องพูดในส่วนของการแนะนำโปรแกรม MindManager ในการเสวนา ISO15189 โปรแกรมนี้ผมเคยใช้เมื่อนานมาแล้ว เพื่อใช้ในการติดตามเอกสาร ISO15189 ของหน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา แต่นั่นก็นานแล้วจริงๆ ซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ได้จับอีกเลย เป็นไงก็เป็นไงครับ ตัวโปรแกรมใช้ไม่ยากอยู่แล้วครับ จึงตอบรับไป (ก่อนหน้านี้เคยคุยกับต่ายแล้วว่าจะต้องขึ้นไปช่วยต่ายพูดด้วยในเรื่องเดียวกัน ว่ามีอะไรเพิ่มเติมจากที่ต่ายพูดบ้าง)
     บ่ายสามโมงวันนี้ รายการเสวนาเริ่มต้นโดยมีแขกของภาควิชาฯ สองท่านด้วยกันคือ คุณเมตตา และคุณรัตติยามาร่วมด้วย บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเองครับ อ้อผมลืมบอกชื่อหัวข้อเสวนาไปครับ เราคุยกันในหัวข้อเรื่อง  "Mind map ช่วยงานเอกสารให้ไม่น่าเบื่อ...เหลือเชื่อ แต่จริง (นะ จะบอกให้)" 
     พี่เม่ยเป็นคนแรกที่เริ่มนำเข้าเนื้อหาครับ โดยเริ่มต้นจากการเห็นแผนที่ความคิดที่น้องจิ้น (เจ้าตัวเล็กของพี่เม่ย)นำเสนอคุณครูที่โรงเรียนครับ ต่อมาได้โปรแกรมนี้จากคุณชายขอบ จึงได้ลองใช้โปรแกรมนี้ในงานของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการเขียนแผนที่ความคิดของตัวเองในงานที่เกี่ยวข้องลงมาสู่โปรแกรมเป็นครั้งแรก เป็นการใช้โปรแกรมแบบมวยวัด คือดูจากเมนู แล้วก็เครื่องมือต่างๆ แล้วก็ลองผิด ลองถูกใช้ไปเรื่อยๆ จนพอใช้ได้ ซึ่งโปรแกรมตัวนี้ก็ใช้ไม่ยากครับ เมื่อได้แผนที่ความคิดสรุปออกมาแล้ว ทำให้เรามองภาพในเรื่องเหล่านั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่หลงประเด็น ไม่ลืมประเด็น เพราะทุกอย่างสามารถมองเห็นได้จากหน้าจอเดียว แผนที่ความคิดในโปรแกรม MindManager นี้ สามารถปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม แก้ไข หรือจะตกแต่งอย่างไรก็ได้ ซึ่งทำได้ง่ายและสะดวกมาก มีเครื่องมือในการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ต่างๆ ทำจัดทำไว้ ทำให้ติดตามเอกสารได้ง่ายมาก ต่อมาจึงได้นำโปรแกรมนี้เข้ามาใช้ในหน่วยงาน ในการทำงานต่างๆหลายงาน โดยมอบหมายให้น้องหรู  สาวสวยคนเก่งแห่งหน่วยฮีมาโต นำเสนอการใช้โปรแกรมตัวนี้ในการช่วยงานเอกสารของหน่วยฮีมาโตได้อย่างไร
     น้องหรู (สาริษฐา) นำเสนอภาพการใช้โปรแกรม MindManager ในการจัดการเอกสาร ISO15189 ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการแตกงานที่เกี่ยวข้องกับ ISO 15189 ออกเป็นส่วนต่างๆ มากมาย ไม่เฉพาะแต่ WI และ SD เท่านั้น มีการแบ่งประเด็นต่างๆ ได้อย่างละเอียด สมบูรณ์มาก แต่ละประเด็นมีประเด็นย่อยอะไรบ้างที่ต้องทำ และติดตาม มอบหมายให้ใครติดตาม และมีการเชื่อมโยงหัวข้อต่างๆ กับไฟล์ต่างๆที่ทำเสร็จแล้ว
     ต่อมาน้องต่าย (สุรีรัตน์) ได้นำเสนอว่า การทำเอกสาร ISO 15189 ไม่เฉพาะแต่โปรแกรม MindManager เท่านั้น การที่ไม่ใช้โปรแกรมตัวนี้ ก็สามารถใช้โปรแกรมอื่นในการติดตามเอกสารได้เช่นเดียวกัน เช่นโปรแกรม Excel ซึ่งหน่วยจุลชีววิทยาใช้ในการติดตามเอกสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ISO ของหน่วย หลังจากนั้นต่ายก็ได้อธิบายเรื่องนี้อย่างน่าสนใจครับ
     หลังจากต่ายพูดจบ ผมจึงได้โอกาสในการแนะนำตัวโปรแกรม Mind Manager version 5.0 ครับ โดยแนะนำให้ใช้ Professional Edition หากหน่วยงานไหนที่ยังไม่มีโปรแกรมนี้ติดต่อขอได้ที่ พี่เม่ย หรือ พี่โอ๋ก็ได้ โดยแนะนำการใส่หัวข้อ การใส่ประเด็น การใส่ประเด็นย่อย การเชื่อมโยงกับไฟล์ที่เกี่ยวข้อง การระบุสถานะของไฟล์ โดยการใช้ marker ต่างๆ
     พี่โอ๋ก็คอยเสริมให้เห็นถึง feature ต่างๆ ของโปรแกรมมากขึ้น ผมได้รู้อย่างหนึ่งว่าการใช้โปรแกรมนี้สำหรับคนในภาควิชาพยาธิวิทยา เกือบทุกคนใช้แบบมวยวัดกันทั้งนั้น คือไม่ได้อ่านจากคู่มือเนื่องจากไม่มีคู่มือให้อ่าน ทุกคนใช้วิธีการเรียนรู้จากเมนูและเครื่องมือต่างๆทั้งสิ้น ยกเว้นน้องหรู คนเดียวที่ได้ไปอบรมวิธีการใช้โปรแกรมตัวนี้ ดังนั้นการพูดคุยด้วยบรรยากาศสบายๆ แต่ละคนช่วยเติมเต็มความรู้ที่ขาดอยู่ ช่วยให้รู้มากขึ้นว่าโปรแกรมตัวนี้สามารถช่วยงานอะไรได้มากขึ้นบ้าง
     จากนั้นจึงเชิญคุณเมตตา ให้ช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการใช้โปรแกรมตัวนี้ เนื่องจากคุณเมตตาและคุณรัตติยาใช้โปรแกรมตัวนี้ในงานประจำอยู่ คุณเมตตาจึงได้เปิดโปรแกรม powerpoint ที่เป็นเรื่องราวของโปรแกรมตัวนี้ให้ชม จึงได้รู้ว่าคุณเมตตาเธอเป็นวิทยากรอบรมเรื่องโปรแกรม MindManager ของมหาวิทยาลัย ช่างนับเป็นโชคดีของภาควิชาพยาธิวิทยาเสียนี่กระไร ที่มีผุ้เชื่ยวชาญทั้งสองมาเข้าร่วมเสวนาด้วย เธอได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับโปรแกรมตัวนี้ และแสดง feature ต่างของโปรแกรมให้เรารู้จักมากขึ้น โดยมีคุณรัตติยาช่วยเสริม อยู่ตลอดเวลา
     นับเป็นบรรยากาศ สบายๆ ในการเติมเต็มความรู้ซึ่งกันและกัน แม้ว่าเราทั้งหมดจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ แต่เราก็แลกเปลี่ยนสิ่งที่เรารู้กันได้ ช่วยเล่าให้ฟังในเรื่องที่เรารู้ และเก็บเกี่ยวความรู้อื่นๆในเรื่องที่เราไม่รู้ เป็นการเล่าเรื่องเพื่อเสริมพลังกันจริงๆครับ และเห็นเป็นรูปธรรมมาก
     หลังจากจบการเสวนาสบายๆ พวกเราก็ถ่ายภาพร่วมกันครับ เก็บไว้เป็นหลักฐาน และขอเก็บบรรยากาศดีๆ ที่สร้างสรรค์เช่นนี้ไว้ในความทรงจำที่ดีครับ