เงินรับฝาก

เงินรับฝาก

กองคลังและพัสดุได้ออกหนังสือเวียนไปเกี่ยวกับเงินรับฝาก ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะทำการฝากไว้ของหน่วยงาน ซึ่งให้ถือปฏิบัติ คือ มีบางหน่วยงานที่หารายได้ และนำรายได้นำเข้าเป็นเงินรับฝากของตัวเอง เช่น บัณฑิตวิทยาลัยได้มีรายได้จากการทำซีดีวิทยานิพนธ์ ซึ่งเดิมทางบัณฑิตได้ขออนุมัติรายได้ที่เกิดขึ้นจากการทำซีดีของหน่วยงานขอเป็นเงินรับฝากและก็มีการอนุมัติให้เป็นเงินรับฝากของบัณฑิตวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา ในปีนี้ได้มีประชุมหารือของผู้บริหารและให้ถือปฏิบัติ คือ รายได้ที่หน่วยงานหาได้บางเรื่องที่ไม่เข้าระเบียบเงินรายได้ให้นำเข้าเป็นรายได้ของหน่วยงานนั้นเพื่อเพิ่มรายได้ของตัวเองในการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี ไม่ให้นำเข้าเงินรับฝาก และเงินรับฝากของโครงการบริการวิชาการภายนอกที่เปิดขยายการศึกษาจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นเงินรับฝากเดิมปีเก่ามีคงเหลืออยู่ในการจะใช้เงินจะต้องขออนุมัติท่านอธิการเป็นคราว ๆ ไป ซึ่งปัจจุบันโครงการวิชาการภายนอกจังหวัดต่าง ๆ ได้เข้าระบบเป็นเงินรายได้ในงบปี 50 แล้ว

บางคนอาจจะมีเข้าใจว่า เงินรับฝาก คืออะไร เงินรับฝาก ก็คือ เงินที่หน่วยงานต่าง ๆ มาฝากไว้กับมหาวิทยาลัยชั่วคราว หรือถาวร และหน่วยงานสามารถนำไปใช้ได้เมื่อทวงถาม มหาวิทยาลัยจะต้องให้เพราะเป็นเงินรับฝากของหน่วยงานเขามาฝากไว้  แต่บางหน่วยงานก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเงินต่าง ๆ ของหน่วยงานจะให้ส่งเป็นรายได้ทั้งหมดหรือ ไม่ครับ เป็นบางรายการเท่านั้น เช่น ถ้าเป็นเงินโครงการบริการวิชาการ มีการอบรมให้ความรู้หน่วยงานภายนอกเงินที่ได้ จะต้องหักให้มหาวิทยาลัย 10%เท่านั้น ที่เหลือก็เป็นเงินของหน่วยงานที่จัดอบรม และถ้าเป็นเงินวิจัยภายนอกหามาได้ จะต้องแจ้งฝ่ายวิจัยฯ โดยจัดสรรให้กองทุนวิจัย 3% และให้คณะที่สังกัด 7%  ที่เหลือก็เป็นของเจ้าของงานวิจัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ (Tags)#เงินรับฝาก

หมายเลขบันทึก: 67606, เขียน: 16 Dec 2006 @ 12:06 (), แก้ไข: 23 May 2012 @ 14:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ได้ความรู้เรื่อง เงินๆ ทองๆ ครับ
  • เป็นการสื่อสารกับหน่วยงานอื่นๆให้มีความรู้และเข้าใจตรงกัน ครับ
  • ขอบคุณครับ