เรื่องเล่า : บันทึกการนิเทศนิสิตฝึกงานของ beeman และคณะ ตอน ๒

beeman 吴联乐
นิสิตโครงการสหกิจศึกษา

นิเทศนิสิตฝึกงาน :
โครงการหลวง


นิเทศนิสิตฝึกงาน
 

ภาพที่ระลึก

  • แถวหลัง อาจารย์ beeman, อาจารย์กอล์ฟ (รองเดช), นิสิตเพ็ญประภา หลวงคำอ้าย (เอ๋)
  • แถวนั่ง นิสิตปอแก้ว พรมเพชร (ปอ), อาจารย์พี่เลี้ยงพี่สุธาศินี นนทะจักร์,นิสิตวารีย์ คำปั้น (ปุ้ม)

• ค่าที่พัก อยู่ ๓ คน ๓.๕๐๐ บาท เฉลี่ยคนละ ๑,๓๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ๓,๐๐๐ บาท
• อาหารเลี้ยงเชื้อต้องเตรียมเอง แล้วต้องมี work book แต่ละคนต้องจดไว้
• สหกิจ ปอแก้ว...การสำรวจโรคในผักและไม้ดอก_ไม้ประดับในสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ Survey on Vegetable and Ornamental crops diseases in inthanon Statin the Royal Project Foundation (ปอแก้ว พรมเพชร)(ปอ)
• โปรเจค เพ็ญประภา หลวงคำอ้าย (เอ๋) การตรวจวินิจฉัยโรคทริสเทซ่าในส้มโดยใช้เทคนิค ELISA   Using ElISA technique to diagnosis Citrus Triteza Virus (CTV) in Citrus spp.
• เพ็ญประภาเป็นคนเชียงใหม่ พ่อมาส่ง มีรถ 1 คัน ส่วนปอแก้วส่งรถมอเตอร์ไซด์มาทางไปรษณีย์ ค่าส่งตามระยะทาง 1 พันบาท
• วารีย์ คำปั้น (ปุ้ม)_ การวินิจฉัยและตรวจสอบเชื้อ Candidatus Liberobacter spp. ที่เป็นสาเหตุของโรคกรีนนิ่งในส้ม Diagnosis and Detection of Candidatus Liberobactor spp. Causing Citrus Greening disease
• พี่ โรคพืช soil กีฏวิทยา (พี่สุธาศินี นนทะจักร์ )
• ต้องถามน้องก่อน น้องอยากทำโปรเจค ก็เลย
• น้องมีพื้นฐานอ่อน ไม่สามารถรับรู้ได้ พี่ค่อยข้างเป็นไฮเปอร์ ต้องตั้งเกณฑ์ให้น้องส่งงานตามกำหนด
• ตอนแรกน้องจะกล้าๆ กลัวๆ จึงยังไม่มาถาม (พี่จบโรคพืช+เทคโนโลยีชีวภาพ) ต้องสอนการคิด และประยุกต์ให้เด็ก..ถ้าน้องมีปัญหาต้องถาม
• พี่จะอยู่ต้นเดือนปลายเดือน ต้องออก Field เจอกันทุกวันศุกร์ LAB นี้ ต้องกลับ ห้าถึงหกโมง ต้องการทำงานให้เสร็จไม่อยากให้ค้าง
• นิสิตค่อนข้างเครียดกับ mini Project ด้านโรคพืช
• ที่นี่มีงานค่อนข้างหลากหลาย
• ถ้ามาฝึกงานที่นี่ (สำหรับหนู ค่อนข้างจะหนัก) พาน้องไปฝึก
• มรภมช (๕ คน) มาก่อน มน. มาที่สอง มอ.(๒)มาสุดท้าย
• การรับรู้ต้องขึ้นอยู่กับนิสิตแต่ละคน
• รับได้ประมาณ ๓ สถาบัน
• ถ้าได้รับการประเมินกับน้องๆ ก็ดี
• มีข้อแนะนำสำหรับนิสิต...
o ต้องมีพื้นฐานเฉพาะด้าน มีเทคนิคพื้นฐานทาง micro
o Comment ทางด้านปฏิบัติ
o เรื่องหอพัก ที่พัก..บางที่แพงเกินไป
• ที่นี่รับฝึกงานทุกช่วง
• มีพี่แอะ จตุรพร รักงาน (เคยอยู่ ที่นี่)
• ปอแก้ว...ปฏิสัมพันธ์ดี งานบางครั้งไม่เข้าใจ จดไว้ ไปถามพี่ อาหารไม่ค่อยถูกปาก...ถ้ารุ่นน้องจะมาฝึกให้เรียนทาง molecular มาเยอะๆ ทักษะทางปฏิบัติไม่ค่อยดี
• วารีย์ ส่วนมากดี รุ่นพี่ดี แนะนำเรื่องการทำงาน สอนเรื่องเทคนิค PCR ให้ค้นคว้ามาก่อนแล้วค่อยถามพี่อีกที ปัญหาคือปริมาณงานมาก
• คิดว่าคิดไม่ผิดที่เลือกที่นี่
• เพ็ญประภา พี่เขาเป็นกันเอง และได้ร่วมไปออกพื้นที่ ให้เราได้ศึกษานอกสถาน..ได้ออกไปสัปดาห์ละครั้ง รวม ๕ ครั้ง พรุ่งนี้ออก ๒ วัน หนึ่งคืน...ชาวเขา
• ชาวเขาเป็นเกษตรกร อยู่กับโครงการหลวง การจะฉีดยาหรือไม่ขึ้นอยู่กับทีมงานของพี่ ดังนั้นต้องนำมาอบรมให้สำรวจโรคได้ก่อน...เพื่อบอกพี่อีกครั้ง
• ตอนนี้น้องๆ จะไปฝึกทางด้านกีฏวิทยา…..

BeeMan

BeeMan


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beeman

คำสำคัญ (Tags)#เรื่องเล่า#beeman#หน่วยงาน#บันทึกการนิเทศ#นิสิตฝึกงาน

หมายเลขบันทึก: 67602, เขียน: 16 Dec 2006 @ 11:44 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)