ดิฉันเขียนบันทึกนี้ขึ้นในฐานะอาจารย์ท่านหนึ่งที่ใช้ Learners.in.th เป็นระบบบล็อก E-learning เพื่อการเรียนการสอน (E-learning 2.0) มีวันหนึ่งดิฉันลองสอบถามถึงความรู้สึกของนักศึกษาในชั้นเรียนของดิฉันถึง ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าเปิดบล็อกสำหรับวิชาที่ Learners.in.th ดิฉันสรุปได้ดังนี้คือ

• เรียนสนุกขึ้น
• ได้รับความรู้มากขึ้น
• ได้มีคลังความรู้ของตนเอง หนึ่งบล็อกหนึ่งรายวิชา
• รู้สึกถึงความเจ้าของความรู้ในบล็อกของตน
• ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยกับเพื่อนในชั้นเรียนได้สะดวกขึ้น
• ได้ติดต่อกับอาจารย์สะดวกมากยิ่งขึ้น
• ได้แสดงความคิดเห็นมากขึ้นเพราะปกติเป็นคนไม่พูดในชั้นเรียน
• ได้มีที่ส่งการบ้านและ case study ที่ทำ
• รู้สึกเหมือนเป็นผู้ควบคุมการเรียนโดยตนเองได้ดี
• รวมบล็อก (สมุดบันทึก) ของเพื่อนที่สนใจอ่านได้สะดวก

ส่วนตัวดิฉันในฐานะอาจารย์ผู้สอนเห็นประโยชน์อย่างมากค่ะ เปรียบเทียบกับที่เคยใช้ระบบ virtual classroom ที่เคยใช้ๆ มา

• รู้จักจำชื่อจำหน้านักศึกษาได้ง่ายขึ้น
• ได้เห็นศักยภาพของนักศึกษา บางคนไม่เคยพูดในชั้นเรียนแต่แท้จริงเป็นคนช่างคิดช่างเขียน
• สอนสนุกขึ้น เพราะสนิทกับนักศึกษามากขึ้น
• ใช้บล็อกเป็นที่เก็บ lectures ได้สะดวกดี และนักศึกษาสามารถตามมา comment ได้ง่ายดี
• ใช้บล็อกเป็นที่ส่งให้นักศึกษาและติดตามงานได้สะดวก
• รู้สึกว่าการเรียนการสอนเกิดขึ้นตลอดเวลา
• ได้เข้าใจปัญหาในการเรียนในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
• ได้เห็นความสนิทสนมของกลุ่มนักศึกษา
• ใช้บล็อกเป็นที่ quiz และ assign case study ที่ทำในชั้นเรียน

ลองอ่านความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้บล็อกเป็น e-learning tools ดูนะค่ะ http://learners.in.th/blog/ecommerce/971

และที่ดิฉันแฮปปี้อย่างมากก็คือ กำลังจะเกิดการเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ระหว่างนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ กับ ม.สงขลานครินทร์ค่ะ ระหว่างวิชา E-commerce ของดิฉัน และวิชา PR and Internet ของอ.ไป๋ และ อ.สุนิตย์ค่ะ ดีนะค่ะจะได้ไม่ต้องสอนซ้ำและนักศึกษาก็จะได้ความรู้มากขึ้นเป็นทวีคูณค่ะ


E-learning 2.0 คือ การเปลี่ยนโฉมของ E-learning เดิมๆ เป็น Student-centerd E-learning ที่นำเอา Web 2.0 Blogging Podcast and Videocast เข้ามาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนเป็น active learners