ได้โทรคุยกับพี่สุพัฒน์ เรื่องการเขียนวิธีการใช้ Excel ในการเก็บข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ ก็ถามความแน่ใจว่าอาจารย์ปู่ (พ.อ.นพ.ทวีศักดิ์  นพเกษร) บอกให้เขียนหรือเปล่า เมื่อพี่สุพัฒน์บอกว่าอาจารย์เคยบอกให้เขียน เพื่อที่จะรวมลงเล่ม 2 ก็เลยโอเคครับ .... จัดให้ ....

 หัวข้อที่จะเขียน ก็พอจะแบ่งได้เป็นประเด็นๆ ดังนี้

- การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่แพร่หลายในการเก็บข้อมูล

- ข้อดี ข้อด้อย ของโปรแกรมที่ใช้เก็บข้อมูลงานวิจัย

- การใช้ Microsoft Excel กับงานวิจัยเชิงคุณภาพ

- การสร้างแบบฟอร์มเก็บข้อมูล / การใส่รหัส

- การอ่านข้อมูลหลายครั้งเพื่อเพิ่ม Code และ sub code ในการจำแนกข้อมูล

- การนำฟอร์มที่เก็บข้อมูลแล้วมาต่อกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลรวม

- การใช้คำสั่ง Filter ในการกรองข้อมูล 

- การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Statement

- การสร้าง Link เพื่อใช้ประกอบการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

- สรุปการใช้ Excel พร้อมทั้ง Tip & Trick   

 

 ทั้งนี้ ขอเวลารวบรวม เรียบเรียงซักเดือนนึงนะครับ แล้วจะนำเสนอให้พี่สุพัฒน์ และป๋าอู่ เพิ่มเติมแก้ไข ต่อไป