เรื่องเล่าเช้านี้...บริการวิชาการแก่สังคม(ตอนที่4)

  ติดต่อ

  การดูแลสุขภาพโคเนื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสืบพันธุ์  

เคยตามไปดูวิธีการถ่ายทอดความรู้

สู่ชุมชนของโครงการ "การดูแลสุขภาพโคเนื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสืบพันธุ์" แล้วรู้สึกประทับใจ

นอกจากจะเป็นการให้ความรู้แก่ชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคแล้ว

ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้(เดิม)จากชาวบ้านอีกด้วย

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็น 2 รุ่นรวมทั้งหมด 109 คน เกษตรมีความพึงพอใจในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 87.5

โครงการนี้มีรศ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทย์ฯ เป็นหัวหน้าโครงการ แต่ก็ได้ดึงอาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ (สัตวบาล) มาร่วมให้ความรู้  เรียกว่าเป็นจุดเริ่มของการทำงานแบบสหสาขาบูรณาการที่ดี 

ซึ่งการทำงานแบบสหสาขาและบูรณาการนี้เถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะให้มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อระชาชน ลดปัญหาการทำซ้ำซ้อน ลดค่าสิ้นเปลืองต่าง ๆ ได้มาก

                                            -น้อง-

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKE

หมายเลขบันทึก: 67471, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:41:43+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #kku#สหสาขา#การบริการวิชาการแก่สังคม#การบริการวิชาการสู่ชุมชน#2549

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

  • ดีจังเลยครับ
  • อยากดูรูปครับ

ได้มูลค่าเพิ่มครับ จาก 1+1=มากกว่า 2