มีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Crazytalk 4 ส่งเมลล์คุยกันได้ที่ [email protected]