วันนี้ได้รับมอบหมายหน้าที่เหมือนกับเมื่อวาน.....คือจัดพระพุทธชินสีห์เพื่อจัดส่งให้แก่จังหวัดต่าง ๆ