Blog Around The Clock

 ทดสอบครับทำงานบนรถยนต์ อยู่ที่ไหนๆ ก็สามารถ Blog ได้

สังคมแห่งการเรียนรู้ ร่วมกู่ได้ทุกทุกที่ ครับ

ภาพนี้ที่ไหนเอ่ย เรียนเชิญ ทดสอบ "ลปรร" ครับ

ภาพห้องทำงาน เจ้าของความคิด "ศาลาไทย หน้าสถานที่ทำงาน" เป็นห้อง พี่กวี ไชยศิริ ครับ 

JJ