ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2549 ทุกๆคน ปีนี้รับปริญญาไวกว่าทุกปีคือวันจันทร์ที่ 18 ธํนวาคม 2549 ตรงกับวันจันทร์ด้วย ทำให้บัณฑิตต้องมารอร่วมกิจกรรมในวันเสาร์-อาทิตย์  อย่ามัวเลี้ยงฉลองในวันหยุด จนลืมตื่นในวันจันทร์นะจ๊ะ

บัณฑิตคือผู้รู้ หมายถึงรู้ในวิชาองค์ความรู้ที่เล่าเรียนมา นำไปใช้สั่งสอนตนและคนอื่นได้ ถ้าไม่รู้ก็สามารถที่จะหาวิธีไปค้นและคว้าหาความรู้มาให้เกิดความรู้ได้ สรุปคือฉลาดกว่าเขาจึงได้เป็นบัณฑิต

บัณฑิตคือผู้ดี หมายถึงเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ดีที่เป็นตัวอย่างคนอื่นได้ จนมีสุภาษิตว่า คบคนพาลพาลพาไปหาผิด พบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล

บัณฑิตคือผู้อ่อนน้อม หมายถึงผู้ที่ไม่อวด หยิ่งทะนงตนว่าเหนือกว่าคนอื่น เหมือนต้นข้าวที่มีรวงเต็มมากเท่าใด ก็โน้มเข้าหาดินมากเท่านั้น อ่อนน้อมถ่อมตนคือวิสัยของบัณฑิต

บัณฑิตคือผู้กล้า หมายถึงว่ากล้าเป็นผู้นำทำสิ่งดี กล้าที่จะคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ก่อนผู้อื่นๆที่มิใช่เป็นบัณฑิต กล้าที่จะตัดสินใจ กล้าที่จะเสี่ยง คิดหรือทำบนวิถึแห่งความถูกต้อง และกล้าที่จะนำเสนอผลงานของตนสู่สาธารณะ

บัณฑิตคือผู้เสียสละ หมายถึงรู้มากกว่าเขา ดีกว่าเขา อ่อนน้อมกว่าเขา กล้ากว่าเขาก็ต้องเสียสละกว่าเขา เสียสละความสบายเพื่อสร้างสิ่งที่ดีให้สังคม ขยันหมั่นศึกษาอยู่เสมอ เสียสละเวลาสนุก เสียสละเวลานอนสบาย เสียสละความรู้ เสียสละทรัพย์สินเงินทอง จุนเจือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าตนตามสมควรโดยมิได้เบียดเบียนตนจนเกินไป จึงเรียกว่าบัณฑิต การเป็นผู้เสียสละเป็นนิสัยของผู้ยิ่งใหญ่

พอสมควรในความเป็นบัณฑิต ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่และเก่าของ มหาวิทบาลัยขอนแก่นทุกคนจงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทุกเมื่อเทอญ และขอให้คุณสมบัติของบัณฑิตอย่างน้อย ๕ ประการดังกล่าว อยู่ในหัวใจของทุกคนนะคะใกล้ปีใหม่ ขออำนวยพรปีใหม่ให้ สุข-สดใส-รู้จักพอเพียงนะจ๊ะ /ข้อคิดจากมาลัยทอง