ดอกไม้เล่าเรื่อง (ทองกวาว)

ดอกจาน (ทองกวาว) สัญลักษณ์ที่บอกเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูแล้ง (ร้อน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ ม.มหาสารคามความเห็น (0)