2020-01-22 ศัพท์ ที่มักสับสน ชุด B – beckon - beck and call

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
2020-01-22 Revision B

2020-01-22

170121-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – beckon - beck and call

21 มกราคม 2017 08:00 น.

http://www.gotoknow.org/posts/621866

การใช้ถาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Revised on 2017.01.20

This is to SUPERSEDE 170112-1

Beckon และ beck and call

Dictionary.com

ออกเสียง BECKON ‘BEK-uh n’

Common Errors In English Usage

อธิบาย คำ “beck” ที่ใช้เป็น นาม

ว่า เป็น คำย่อ แบบเก่าล้าสมัย (archaic) จาก กริยา “beckon”

มีการใช้ “beck” ทั่วไปใน สำนวน “at someone’s beck and call

หมายถึง “ready to comply with any wish/command

โดยที่ นาม “beck” หมายถึง

“การแสดงท่าทาง เพื่อ สื่อสาร/เรียกหรือ ชี้ทาง บางคน”

นักภาษาศาสตร์ ยกตัวอย่าง ความผันแปร การใช้ภาษา ชนิดที่เรียกว่า

popular etymology” (การใช้ที่แพร่หลายทางนิรุกติศาสตร์)

ที่ กระจาย “beckon” ออกเป็น “beck and call”


คำ “beck” ใน Scotland ส่วนใหญ่ หมายถึง

การทักทาย ด้วยการ ‘bow’ หรือ ‘curtsy

หรืออีกความหมายใน British English

ว่า “ลำธาร” ขนาดเล็ก (creek/brook)

ถ้า “beckon to” บางคน หมายถึง

ส่งสัญญาณ ให้เขามาหา” เช่น

‘He beckoned to the waiter.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)