วัฒนธรรมองค์กรของคุณเป็นอย่างไร


แนวคิดในการวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพ (Character) ขององค์กร เพื่อระบุหาจุดอ่อนที่แฝงอยู่ในค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมโดยรวมของพนักงาน ซึ่งหล่อหลอมจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร สามารถจำแนกออกได้เป็น 7 ระดับ ได้แก่

ระดับที่ 1 Financial Stability (Surviving) - มุ่งเน้นความอยู่รอด ความมั่นคงทางการเงิน ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ระดับที่ 2 Customer Satisfaction (Conforming) - มุ่งเน้นบรรกาศที่เอื้อต่อความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับลูกค้าและพนักงาน ความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน

ระดับที่ 3 Best Practices (Differentiating) - มุ่งเน้นมาตรฐาน ระบบงาน ประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน

ระดับที่ 4 Continuous Improvement (Individuating) - มุ่งเน้นการกระจายอำนาจการตัดสินใจ เคารพความคิดเห็น ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ระดับที่ 5 Shared Vision (Self Actualizing) - มุ่งเน้นการสร้างวิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าหมายอนาคตร่วมกัน

ระดับที่ 6 Collaboration (Integrating) - มุ่งเน้นความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

ระดับที่ 7 Long-Term Viability (Serving) - มุ่งเน้นการประสานงานร่วมกับองค์กรภายนอก ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจและสังคมส่วนรวมในระยะยาวอย่างยั่งยืน

องค์กรที่ประสบความสำเร็จจะต้องรักษาสมดุลของวัฒนธรรมในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นคงของ บรรยากาศของความเชื่อมั่น (Climate of Trust) และความสามารถทางการแข่งขัน ในทุกสถานการณ์


อ้างอิง: thanakrit.net
หมายเลขบันทึก: 674514เขียนเมื่อ 18 มกราคม 2020 09:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มกราคม 2020 09:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี