ภาพงามในใจเรา

ในโลกแห่งความเป็นจริง

ชีวิตนั้น....ไม่ได้สวยงาม.....เหมือนภาพถ่าย

..........................

แต่..การเก็บภาพดี ๆ ไว้ใน....หัวใจ....นั้น

..........................

ยามใดที่ชีวิต...ไม่งาม

ใจของเรา....จะยังคงงาม....ได้เสมอ

..........................

เพราะภาพที่งามนั้น.....อยู่ที่ใจของเรา.....

#จำไว้#

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชื่นชม....ถนนสายชีวิตความเห็น (0)