เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 49 (เมื่อวานนี้) มมส. ได้จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปี 50  ผมจึงขอมาแลกเปลี่ยน ดังนี้ครับ

ประชุมจัดทำแผนKM ปี50 มมส.

 คาดหวังอะไร ?

1.  จุดเริ่มต้นสำหรับก้าวต่อไป - เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการความรู้ใน มมส ครับ

2.  ความรู้ความเข้าใจระหว่าง B <---> C - เป็นการแลกเปลี่ยน+เรียนรู้ ระหว่าง MSU-KM Team (B) กับ คณะ/หน่วยงาน (C)

มากกว่าคาดหวัง ?

  ผู้ให้สนใจเยอะ (ทั้งปริมาณและคุณภาพ) - ในเชิงปริมาณ จำนวนคนเข้าประชุมมีประมาณ 60 กว่าคนครับ ซึ่งเกือบเต็มความจุของห้องประชุม  ในเชิงคุณภาพ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางท่านเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ

น้อยกว่าที่คาดหวัง ?

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีน้อยครับ แทบจะเป็นการถาม-ตอบมากกว่า (อาจจะป็นเพราะเป็นกิจกรมครั้งแรก หรือกำลัง งง..ว่าอะไรเป็นอะไร)

กลับแล้วจะไปทำอะไร ?

1.  ร่วมจัดทำแผนการจัดการความรู้ มมส ปี 50 กับ MSU-KM Team

2.  ร่วมจัดทำโครงการ KM ย่อยของหน่วยงานตนเอง (กองแผนงาน) ที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาตร์ของ มมส.

3.  กลับไปทำ AAR (ซึ่งคือเรื่องเล่านี้ นี่เอง)

ประชุมจัดทำแผนKM ปี 50 มมส.

 ขอบคุณครับผม เชิญ ลปรร. เลยครับ...ทุกความคิดเห็นของท่าน คือ ความรู้...