เรื่องของความรัก

ความรักเป็นเรื่องของความสมัครใจ

    หากเรารักใครคงเป็นเพราะความต้องการหรือที่เรียกว่าความปรารถนาอันแรงกล้าโดยไม่ใช่การบังคับใจ  อดทนและพยายาม  เพื่อที่จะครอบครองเป็นเจา้าของด้วยความเต็มใจยอมรับ

 ความรักใช้เป็นสื่อระหว่างคนหนึ่งถึงคนหนึ่ง

      ความรักเป็นเรื่องของคนหนึ่ง  ที่มีความรู้สึกที่ดีที่ส่งไปถึงอีกคนหนึ่งด้วยความสุขโดยไม่ได้เริ่มต้นตั้งเป้าว่าจะได้รับรักนั้นตอบกลับคืนมาหรือไม่

ความรักเป็นความรู้สึกดีๆที่ไม่มีสิิ่งแอบแฝง

      เป็นความคิดที่ตั้งใจมอบสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในชีวิต ให้ไปไม่ว่าจะเป็นการดูแล   ช่วยเหลือหรือให้สิ่งของ

ความรักเป็นความคาดหวังที่ดี

      เป็นความคาดหวังและต้องการที่จะให้คนที่เรารักได้รับสิ่งที่ดีที่เหมาะสมครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่อง..