วันที่ 15 ธันวาคม 2549 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้โทรศัพท์มาแจ้งในเบื้องต้นว่า คณะกรรมการการคัดเลือก เพื่อสอบเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งอาจารย์ ของภาควิชาเทคโนฯ ได้พิจารณาคัดเลือก ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า เป็นอาจารย์ของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาแล้ว
         ซึ่งขณะนี้ทางภาควิชา กำลังดำเนินการเสนอเรื่องเข้าสู่ คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อดำเนินการต่อไป...

         บัดนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า ได้มาปฏบิติงานเป็นการประจำ
ที่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ
โดยทั่วกัน....