วันนี้มีถ่ายทำการบันทึกเทปของสาขาคณิตสาสตร์  ซึ่งใช้เวลาในการถ่ายทำประมาณ20 นาที  เนื่องจากเป็นการถ่ายทำแก้ไขครั้งก่อน แต่ในขั้นตอนการเตรียมงานนานมาก  ซึ่งในการถ่ายทำครั้งนี้ผมได้รับมอบหมายให้เป็นช่างกล้องที่ 2 ครับ(คือกล้องตัวหลักที่ใช้ในการบันทึกภาพ)  และเมื่อถึงเวลา12.30น.  พวกผมทั้ง 3 คนก็ขอหน่วยงานลากิจครึ่งวันกลับมาทำเรื่องขอจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัย