การเริ่มต้นจัดการความรู้

เป็นการเริ่มต้นในการเรียนรู้การจัดการความรู้ผ่าน ICT