สำหรับพันธุ์นกกระจอกเทศที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาเลี้ยงเป็นการค้าในปัจจุบันแบ่งออกเป็น  3  ชนิด