ในการพูดคุยกับ ดร. วิชิต  สุรพงษ์ชัย และคุณกรรณิกา  ชลิตอาภรณ์  เรื่องการทำงานสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนของมูลนิธิสยามกัมมาจล  เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.49   ดร. วิชิต เอ่ยขึ้นมาว่า เยาวชนต้องการ role model จะหาได้ที่ไหน

         ผมตอบว่า  ให้เยาวชนนั่นแหละช่วยกันสร้างขึ้นจากของจริงที่มีอยู่แล้วในสังคมไทย

         วิธีการก็คือ  เปิดบล็อก thaiyouth.com หรือชื่ออื่นที่คล้าย ๆ กัน   ชักชวนเยาวชนให้เล่าเรื่องคนดี/คนเก่ง ที่เป็น "วีรบุรุษ/สตรี" ของตน   ที่ตนอยากเอาเป็นตัวอย่าง   เป็นประทีปนำทางในชีวิต   ต้องเป็นเรื่องจริง  มีตัวตนจริง  สามารถไปพิสูจน์ตัวตนและความเป็นจริงได้

         นอกจากบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว   อาจเสริมด้วย video clip ที่แสดงตัวจริง  เสียงจริง  เรื่องราวจริงของฮีโร่ท่านนั้นด้วยก็ยิ่งดี

         ผู้จัดการระบบเข้าไปเชียร์และยกย่องบันทึกหรือเรื่องราวที่น่าประทับใจ   หรือน่าจะเป็นตัวอย่างของ role model ในบริบทของสังคมหลากหลายแบบ   ยกย่องทั้งเยาวชนผู้เขียนบันทึก   และยกย่องผู้ใหญ่ที่เป็น role model

         เมื่อครบปีก็มีรางวัล  Thai Youth of The Year และ Role Model of The Year  เน้นการยกย่องในรูปแบบต่าง ๆ   ไม่เน้นรางวัลเป็นวัตถุหรือเงิน

         เป้าหมายคือการสร้างวาทกรรมความดี   วาทกรรมเกี่ยวกับคนดีขึ้นในสังคม   ชักชวนเยาวชนให้หันมาสนใจคนดี  ความดี  สนุกสนานอยู่กับการค้นหาและเสนอคนดีให้แก่สังคม

         มูลนิธิสยามกัมมาจลจะเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมนี้   และนำเอาเรื่องราวของคนดี  ความดี  ที่มีสีสันออกสู่สังคมผ่านช่องทางของสื่อมวลชนที่หลากหลาย

วิจารณ์  พานิช
 13 ธ.ค.49