คุณธรรมใกล้ตัว

         ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศอ.พว. (ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.49   มีการหารือเรื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2550 ของ สวทช.   ซึ่งจะจัดในหัวข้อ "มุ่งขยายพันธมิตร  สร้างปัญญาคู่จริยธรรมในสังคม"   หารือกันว่าจะนำเสนอเรื่องปัญญาคู่จริยธรรมอย่างไรดี   มีคนกล่าวว่าน่าจะเชิญ อ. หมอประเวศมาพูดให้สติ   เชิญคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่านับถือมาพูด

         ผมนึกในใจว่า  นั่นคือวิธีการตามมาตรฐานสังคมไทย   คือใช้วิธีคิดแบบ "คุณธรรมไกลตัว"    คนเล็กคนน้อยไม่มีทางเข้าถึงคุณธรรมจริยธรรม

         ผมจึงเสนอต่อที่ประชุมว่า   น่าจะคิดและนำเสนอแบบทวนกระแส  นำเสนอ "คุณธรรมใกล้ตัว"   เอาเรื่องราวดี ๆ ของคนเล็กคนน้อยภายในชุมชน  ภายในบริษัท  ภายในองค์กรต่าง ๆ ที่เขาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   เน้นคุณธรรมจริธรรมของการอยู่ร่วมกัน

         อธิบดีปราโมทย์  วิทยาสุข   เสนอว่าให้เอา best practice ขององค์กร/หน่วยงานที่คนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข  ราบรื่น  เคารพและเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน 

         ผมบอกที่ประชุมว่า  ผมสามารถเสนอหน่วยงานหรือชุมชนแบบนี้ให้เลือกได้จำนวนหลายสิบ   และที่เพิ่งประชุม ลปรร. กันไปหยก ๆ ก็คือบริษัทที่เป็น Happy Workplace 11 บริษัท   ดังตัวอย่างที่คุณจ๋าได้บันทึกไว้แล้วที่ http://gotoknow.org/blog/firsttime/66384

วิจารณ์  พานิช
 8 ธ.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#คุณธรรม#คุณธรรมจริยธรรม#จริยธรรม#nectec#happy_workplace

หมายเลขบันทึก: 67421, เขียน: 15 Dec 2006 @ 10:54 (), แก้ไข: 23 May 2012 @ 08:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  เห็นด้วยครับกับการได้ฟังสิ่งที่ เป็นมงคล  เป็นแง่คิด  เป็นแนวทางจากบุคคลอันเป็นที่เคารพ ศรัทธา  แต่หากในวิถีชีวิตจริง  ไม่มีระบบปฏิบัติ  หรือกระบวนการ สร้าง คุณธรรม-จริธรรม ที่สอดประสาน กลมกลืน ไปกับชีวิตประจำวัน ไม่บูรณาการเข้าไปในหน้าที่การงาน สำนึกที่ดีจะมีก็แต่ตอนได้ฟัง  พอออกมาเจอ Pollution ในสังคม ก็คงเหมือนเดิมครับ
อัจฉรา
IP: xxx.121.105.173
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับอาจารย์ค่ะ    กำลังจะติดตามมาชื่นชมค่ะ
put
IP: xxx.172.211.113
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยค่ะ เพราะคุณธรรมจริยธรรมสามารถที่จะนำให้ทุกคนปฏิบัติตามแล้วมีผลดี ถ้าผู้ใดไม่มีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจคนผู้นั้นก็ไม่เจริญค่ะ