ผ่านเมฆฝนจนเจอแสงแห่งความกล้า

ความศรัทธาจักคืนมาฟ้าสดใส

แม้แดดจ้าก้มหน้าสู้อยู่ต่อไป

เพื่อรอวันฟ้าเป็นใจในสักวัน...

ผ่านความทุกข์รุกรานพาลเจ็บช้ำ

 

ความระกำย้ำเตือนใจแม้ในฝัน

 

จะขอย้ำยืนหยัดอยู่คู่เคียงจันทร์

 

เพื่อฝ่าฟันไปให้ถึงซึ่งเส้นชัย...

ดาวระยับจับต้องได้แค่ในฝัน

 

ไม่อาจเอื้อมไปถึงกันอย่างฝันใฝ่

 

ขอเพียงฝันเป็นจันทร์เรียงเคียงกันไป

 

จะขอฝันว่าอยู่ใกล้ในทุกวัน...

จำจากจรจากไปในวันหนึ่ง

 

ณ ที่ซึ่งเป็นเส้นทางแห่งความฝัน

 

แม้ล้มล้าจะก้มหน้ากล้าฝ่าฟัน

 

เพื่อสักวันทางที่ฝันจะเป็นจริง...

ในหนทางอันเหนื่อยล้าในตอนนี้

 

แม้ไม่มีใครเข้าใจในทุกสิ่ง

 

จะขอยืนหยัดสู้ด้วยใจจริง

 

เพื่อหนทางอันยากยิ่งจะก้าวไป...

ขอเป็นแสงเพียงน้อยนิดยังคิดกล้า

 

ด้วยศรัทธาและปัญญามุ่งหน้าใหม่

 

จะเริ่มเติมเสริมพลังดังตั้งใจ

 

ขอนับหนึ่งถึงเส้นชัยในสักวัน...