บังเอิญคุยกันกับเพื่อนได้หนังสือดีมาเล่มหนึ่ง

ก่อนอาทิตย์อัสดง

โดย พระไพศาล วิสาโล

เป็นหนังสือชุดธรรมนำพา อยู่เป็น ตายเป็น

น่าอ่าน ได้ คติ วิธีปฏิบัติตนในแง่ความไม่ประมาทเพราะพรุ่งนี้จะมีสำหรับเราหรือไม่ไม่รู้เราควรทำความดีตั้งแต่บัดนี้ไม่ต้องรอ

ความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนไม่อยากกล่าวถึงจริงๆ