๑,๐๔๒ โรงเรียน...ธนาคาร

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของศาสตร์พระราชา..ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ ที่ให้ประชาชนชาวไทยมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง รู้จักการประหยัด อดออม ไม่สุรุ่ยสุร่าย ไม่ฟุ่มเฟือย

         ผมตั้งใจจะทำโรงเรียนให้พร้อมมากที่สุดก่อนเกษียณ ให้เป็นตัวเลือกในระดับต้นๆของครูและผู้บริหารรุ่นใหม่..ไม่อยากให้ใครร้องยี้..เมื่อจะต้องมาดำรงตำแหน่ง..ที่บ้านหนองผือ

    ไม่คิดว่า..จะมีเรื่องยุบควบรวมโรงเรียน..มากดดันให้ทำงานมากขึ้นและเร็วขึ้น ก็ไม่รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปก่อนกัน..แต่ก็รู้สึกว่าท้าทายดี

        ผมมาถูกโฉลกกับธนาคารในช่วงท้ายของชีวิตราชการ เริ่มจากธนาคารออมสินมาสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ในแบบเลิศหรู..เล็กแต่น่าอยู่ น่าเรียนยิ่งนัก

        วันนี้..ธกส.สาขาเลาขวัญก็มาเยี่ยมเยือนเพื่อรับมอบป้ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในโครงการโรงเรียนธนาคาร ซึ่งผมเสนอโครงการขึ้นไปตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๒

        เรื่องของเรื่องก็คือ..ผู้จัดการหนุ่มคนใหม่ มีโอกาสมาเที่ยวที่โรงเรียน เห็นกิจกรรมเกษตรพอเพียงและอื่นๆอีกหลากหลาย รวมทั้งกิจกรรมการออม ให้รู้สึกประทับใจ..

        สนับสนุนและส่งเสริมให้ผมเขียนโครงการโรงเรียนธนาคาร ส่งผ่าน ธกส ไปยังสำนักงานใหญ่ หลายเดือนผ่านไป..ผมเฝ้ารอ..แต่เรื่องก็เงียบๆ

        กิจกรรมการออมทรัพย์ประจำวันของนักเรียนยังคงดำเนินต่อไป..อย่างสม่ำเสมอ  นับถือหัวใจเด็กและผู้ปกครองจริงๆ ที่ยังคงเส้นคงวาในเรื่องการออม

        ๗ ปีแล้ว..ที่ผมทำเรื่องนี้ เริ่มจากควักเงินตัวเองให้ดอกเบี้ยเด็กร้อยละ ๑๐ สิ้นปีการศึกษาคืนให้ทั้งต้นทั้งดอก..เสมือนว่าเด็กจะได้รับทุนการศึกษาเหมือนกันทุกคน

        ต่อมา..ผมรู้สึกว่าการจูงใจของผม อาจนำไปสู่ความคิดที่ผิดๆของเด็ก และขัดแย้งกับความพอเพียง ผมจึงลดดอกเบี้ยในปี ๒๕๖๑ คงไว้ที่ร้อยละ ๒ บาทเท่านั้น

        แต่ในที่สุด..ด้วยนิสัยการออมของนักเรียนที่ฝังรากลึกเสียแล้ว จึงทำให้ยอดสุทธิเงินต้นของนักเรียนแต่ละคน..ไม่ได้ลดน้อยลงเลย..

        จึงเป็นสาเหตุให้ ธกส.แนะนำโครงการโรงเรียนธนาคารให้ผมได้ลองลุ้นดู พอผมไปติดตามความคืบหน้า..ธกส.กลับมีสีหน้าและท่าทางเปลี่ยนไป...

        ผมบอกว่า..ผมเป็นโรงเรียนเล็กๆ มิได้คาดหวัง..แค่อยากรู้ว่าโรงเรียนธนาคารกับธนาคารโรงเรียนต่างกันอย่างไร..และถ้าได้อนุมัติ..ผมต้องเตรียมอะไรบ้าง..?เท่านั้น

        ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ธกส.พยายามพูดเป็นกลางๆ แต่ผมหยั่งเสียงดู ก็พอจะมองออกเหมือนจะบอกผมว่า..ผอ.อย่าหวังเลยนะ..มันเป็นไปไม่ได้หรอก..

        วันนั้น..กลับมาด้วยความรู้ความเข้าใจ..โรงเรียนธนาคาร..เป็นรูปแบบใหม่ เปิดบัญชีแล้วฝากเงินที่โรงเรียนได้เลย ง่ายและสะดวกกว่าธนาคารโรงเรียน..

        ธกส.จะอนุมัติโครงการฯเฉพาะโรงเรียนประถมหรือมัธยมขนาดใหญ่ หรือโรงเรียนประถมที่เปิดขยายโอกาสถึงชั้น ม.๓ เมื่ออนุมัติแล้ว ธกส.จะให้คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด

        พอไม่ต้องคาดหวังก็รู้สึกเบาสบาย เข้าไปในห้อง”พอเพียง”ที่ตั้งใจจะใช้เป็นธนาคารก็มีอันล้มเลิกความคิด ยกมือพนมก้มกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

        “การประหยัดอดออม ตามศาสตร์พระราชา ลูกพัฒนาได้จริงๆ ณ ที่แห่งนี้ ถึงไม่มีธนาคารลูกก็จะสานต่อ..แต่ลูกก็อยากขอให้ความจริงทั้งหมดนี้ ดลใจให้ธกส.อนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษด้วยเถิด..”

        ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ..เหมือน ธกส.รับรู้ว่าโรงเรียนมีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ และธกส.ก็เห็นความสำคัญที่จะให้โรงเรียนฝึกเด็กต่อไป แม้จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็ตาม

        ธกส.อนุมัติโครงการเมื่อเดือนตุลาคม วันนี้มอบป้ายและอุปกรณ์ ตอนบ่ายผมนำเงินก้อนแรกของเด็กไปฝาก แต่ละถุงหนักอึ้ง ถึงขนาดหัวหน้าการเงิน ธกส.อุทานออกมาด้วยความแปลกใจ..”ไม่ใช่น้อยเลยนะเนี่ย”

        นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของศาสตร์พระราชา..ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ ที่ให้ประชาชนชาวไทยมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง รู้จักการประหยัด อดออม ไม่สุรุ่ยสุร่าย ไม่ฟุ่มเฟือย

        สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนในเรื่องของการประหยัดและอดออม...แล้วแบบนี้..ใครจะยอมให้ยุบควบรวมโรงเรียนง่ายๆ...จริงไหม?

ชยันต์  เพชรศรีจันทร์

๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒


       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า....จากโรงเรียนเล็กความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมยินดีจ้ะท่าน ผอ.คนเก่งคิดถึงเสมอนะจ๊ะ