2019-12-02 ศัพท์ ทีมักสับสน ในการใช้ ชุด A – Adapter - adaptor

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
2019-12-02 Revision A

2019-12-02 

161126-4 ศัพท์ ทีมักสับสน ในการใช้ ชุด A –Adapter / adaptor

TO SUPERSEDE 26 พฤศจิกายน 2016 11:39 น.http://www.gotoknow.org/posts/619217 

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือ ว่า ถูกต้องในที่นี้เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Adapter และ Adaptor

Dictionary.com ออกเสียง “adapter และ adaptor”

(เน้น พยางค์ สอง) ว่า “uh-DAP-ter”

 

The A-Z of Correct English CommonErrors in English

อธิบาย การใช้ “adapterและ adaptor”

แบบดั้งเดิม แตกต่างที่ “สงวน คําลงท้าย‘ er’

      ให้ใช้เฉพาะกับ “บุคคล” เช่น

          ‘Anadapter of novels.’

และให้ใช้ คําลงท้าย or”

          ให้ใช้สําหรับ“อุปกรณ์ ไฟฟ้า

แต่ปัจจุบัน ความแตกต่างเลือนลางลง

หลายหน่วยงาน ควบคุมการใช้ภาษา

          “ยอมรับให้ใช้แทนกันได้”

หากแต่ควรใช้แบบใดแบบ หนึ่ง สำหรับ งานเขียนเดียวกัน<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)