2019-12-02 ศัพท์ ทีมักสับสน ในการใช้ ชุด A - Addendum & Addenda

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
2019-12-02 Revision A

ศัพท์ ทีมักสับสน ในการใช้ ชุด A - Addendum & Addenda

26 พฤศจิกายน 2016 11:43 น. http://www.gotoknow.org/posts/619218

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Revised on 2016.11.26 Ref.#594917

Addendum & Addenda

Dictionary.com

ออกเสียง “addendum”และ “addenda”

(ทั้งสองคํา เน้น พยางค์ ที่ สอง)

ว่า “uh-DEN-duh m”และ “uh-DEN-duh”

 

Dictionary of Problem Words andExpression

อธิบายว่า “addendumคือ “

ส่วนที่เพิ่มเติม” หรือ“บางสิ่งที่ เสริมเข้า” หรือ ‘to be added”

เป็นคําใช้ เฉพาะกับ สิ่งที่อยู่ใน“appendix of”(ภาคผนวก ของ)

หรือ “supplement to”(ส่วนเสริม)” ของหนังสือเล่มหนึ่ง” หรือ “วัสดุสิ่งพิมพ์”อื่น

ควรใช้ กับ “กริยา” เอกพจน์เท่านั้น

     ‘Thisaddendum is an important part of the report.’

รูป “พหูพจน์” แบบมาตรฐาน ของ “addendum”

         คือ addenda

ถึงแม้ ปัจจุบัน มีการใช้ “ addendum” เป็น พหูพจน์

อย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยนักเขียน และผู้มีการศึกษา

กระทั งผู้ควบคุมการใช้ภาษา ส่วนใหญ่ เห็นว่า “ไม่ผิด” อีกต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)