แผนการจัดการความรู้ มมส. ปี 2550

Panda
เป็นการนำเสนอแนวคิดและข้อเสนอวิธีการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อน การจัดการความรู้ของ มมส. ในปี 2550 ก่อนที่แต่ละหน่วยจะกลับไปดำเนินการ จัดทำแผนการจัดการความรู้ของหน่วยตนเอง ส่งให้ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ต่อไป

msukm plan 2550

 • เมื่อเช้านี้ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผศ. ดร. พิศมัย ศรีอำไพ) เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแผนการจัดการความรู้ ปี 2550 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แก่ผู้แทนของแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้

 • หลังจากการกล่าวนำแล้ว ได้ฉายวีดิทัศน์เรื่องการจัดการความรู้ของ โรงพยาบาลบ้านตาก ที่ดำเนินการจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า คุณค่าและมูลค่าของปัญญาปฏิบัติ และทาง สคส. นำมาจัดทำเป็นวีดิทัศน์เผยแพร่เพื่อเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่น ๆ   ต่อจากนั้นก็เป็นการนำเสนอแนวคิดและข้อเสนอวิธีการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อน การจัดการความรู้ของ มมส. ในปี 2550 โดย คุณวิชิต  ชาวะหา  โดยใช้ โมเดลปลากัด กับ โมเดล ABC

 • ในช่วงต่อมาได้รับการบอกเล่าจาก รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ (อาจารย์ ดร.วรรทณา สินศิริ)  ถึงการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในช่วงที่ผ่าน ๆ มา   เป็นที่น่ายินดีที่ได้รับทราบว่า รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ให้ความสนใจเรื่องการจัดการความรู้มาตั้งแต่ต้น และในปีนี้บุคลากรในหน่วยประกันคุณภาพของท่าน ก็ให้ความสนใจที่จะ นำเรื่องของการจัดการความรู้เข้าไปผนวกกับงานประกันคุณภาพให้เป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น

 • ในตอนท้ายก็เป็นการตอบข้อซักถามจากผู้ที่มาร่วมประชุม ก่อนที่แต่ละหน่วยจะกลับไปดำเนินการ จัดทำแผนการจัดการความรู้ของหน่วยตนเอง ส่งให้ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ต่อไป   มีประเด็นที่คงต้องใช้เวลาในสร้างความเข้าใจกันต่อไปประเด็นหนึ่งก็คือ บางหน่วยงานยังมองการจัดการความรู้เป็นการแก้ปัญาหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานหรือปัญหาการทำงานขององค์กร    แทนที่จะมองเรื่องการจัดการความรู้ในเชิงบวก คือเป็นการพัฒนางานให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ  เพื่อให้ได้ Good Practice หรือ  Best Practice ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดกันไปเรื่อย ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  Freeland Panda

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#aar#แผน#มหาวิทยาลัยมหาสารคาม#2550#msukm

หมายเลขบันทึก: 67324, เขียน: 14 Dec 2006 @ 22:04 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 
 • เรียนท่านอาจารย์อรรณพครับ ก็ถือเป็นวันที่น่าจะมีลุ้นต่อไป บนความเป็นไปได้
 • อาจเป็นเพราะสิ่งหนึ่งทาง KM-Team ได้มีการทำการบ้าน (BAR) ร่วมกัน และทบทวน (AAR) ทุกครั้ง ตามหลักของวงจรคุณภาพ PDCA
 • ครั้งต่อไปคงจะมีการสื่อสาร แบบ 50 : 50 หมายถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก KM-Team ครึ่งหนึ่ง จากหน่วยงานที่เข้าร่วมครึ่งหนึ่ง บรรยากาศก็จะเป็นกันเองมากขึ้นตามลำดับครับ
 • ตอนนี้อาจจะยังอยู่ในสัดส่วน 80 : 20
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณ วิชิต ที่ต่อยอด
 • ขอบคุณ Jack ที่ร่วมคิดร่วมทำ
 • ผมเชื่อว่า Team Learning and Doing คือ Key Success Factor ครับ
 • ผมหวังมากกว่า 50:50 ด้วยครับ ถ้าเดินต่อไป ลปรร. น่าจะเป็น 20:80 ด้วยซ้ำ  เพราะ C  คือเจ้าของเรื่องตัวจริง
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณท่านอาจารย์ที่นำเสนอส่วนต่างๆของกิจกรรมครังนี้ครับ
 • ก้าวแรก แบบ เต็มรูปแบบ ของ มมส ครับ
 • ผมเห็นด้วยกับสัดส่วน B : C ของอาจารย์ครับ
 • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

ขออนุญาตลิ้งค์ต่อนะค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • กล้วยดี ๆ มีความคิดต่อยอด ดี ๆ ครับ ขอบคุณ
 • เป็นก้าวเดินที่ดีครับ ผึ้ง ทำไปเรียนรู้ไปครับ