เมื่อกล่าวถึง "ไผ่" เราต้องนึกถึง ประเทศจีน เป็นอันดับแรก เพราะชนชาติจีน ใช้ไผ่ในวิถีชีวิตอย่างผูกพันกันยาวนาน ตั้งแต่บรรพบุรุษ ประเทศจีนได้ประยุกต์ใช้ไม้ไผ่กับวิถีชีวิตมานาน ประเทศจีนเกือบทุกหัวระแหงมีการปลูกไผ่ให้เกิดขึ้นแทบทุกตารางนิ้ว และมีความหลากหลายทางพันธุ์ไผ่
ไผ่จึงนับว่าเป็นไม้ประจำชาติจีนที่ให้ประโยชน์อย่างสูงสุด เรามักพบเห็นชนชาติจีนใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหารอย่างคล่องแคล่ว อาคารบ้านเรือน ที่ใช้ไม้ไผ่ รั้วบ้านไผ่ ภาพเขียนฝาผนังบนมู่ลี่ไม้ไผ่ ขลุ่ยไผ่ที่เสียงไพเราะจับจิตจับใจ ความพลิ้วไหวของใบไผ่
ไผ่กับความเชื่อในด้านมงคลของชีวิต ชาวจีนเชื่อว่าไผ่สามารถไล่สิ่งชั่วร้ายต่างๆ ได้ และมักจะนิยมนำมาปลูกไว้ตามรั้ว รอบบ้าน ใช้ไม้ไผ่เป็นก้านแขวนโคมไฟขับไล่สิ่งชั่วร้าย ในพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีกงเต็ก เป็นวัสดุประกอบในพิธีเช่นกัน