ตำราดีๆ เกี่ยวกับไม้ไผ่ในเมืองไทย

ครูgisชนบท
ตำราไผ่
อันดับที่ 181 ชื่อเรื่อง ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่มที่ 7 : ไม้ไผ่
แปลจาก Plant Resources of Southeast Asia 7 : Bamboos
บรรณาธิการ S. Dransfield and E.A. Widjaja
ผู้แปล สุนทร ดุริยะประพันธ์, M.Agr. Sci.
ผู้ตรวจ ประนอม พฤฒพงษ์, วท.ม.
ผู้ขัดเกลาภาษาไทย ประนอม พฤฒพงษ์, วท.ม.


          แดรนสฟิวด์, เอส. และ อี.เอ. วิดจาจา. ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่มที่ 7 : ไม้ไผ่ แปลจาก Plant Resources of Southeast Asia 7 : Bamboos แปลโดย สุนทร ดุริยะประพันธ์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544. 416 หน้า 180 บาท (ค่าส่ง 10.00 บาท)

          หนังสือเรื่องนี้ได้ให้รายละเอียดข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ การเกษตรกรรม การใช้ประโยชน์ การเสนอแนะหัวข้องานศึกษาวิจัยที่ควรจะดำเนินการในอนาคตของไม้ไผ่ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับไม้ไผ่ชนิดสำคัญที่มีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 45 ชนิด และไม้ไผ่ให้ที่มีความสำคัญรองลงมาอีกจำนวน 30 ชนิดอันเป็นการเสริมสร้างแนวความคิดเรื่องไม้ไผ่ให้กว้างขวางและแพร่หลายยิ่งขึ้น อันจะเป็นผลดีแก่เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมของชุมชนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไผ่ในเมืองไทย

คำสำคัญ (Tags)#ไผ่#ไม้ไผ่

หมายเลขบันทึก: 67323, เขียน: 14 Dec 2006 @ 22:04 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 12:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

คำมน สุดตะกร
IP: xxx.108.134.158
เขียนเมื่อ 
ต้องการตำราอันดับที 181: ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่มที่ 7: ไม้ไผ่  จะทำอย่างไรครับ
น.ต.หญิง ปรีดาวรรณ รัตนา ร.น.
IP: xxx.181.233.165
เขียนเมื่อ 
ต้องการตำราอันดับที 181: ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่มที่ 7: ไม้ไผ่  จะทำอย่างไรคะ
เขียนเมื่อ 

อาจจะต้องไปที่สภาวิจัยแห่งชาติครับ

หรือไปที่ หอสมุดแห่งชาติ ขอสำเนาได้ครับ

เขียนเมื่อ 

ขณะนี้ ทางผู้สนใจไผ่ บางส่วน ได้จัดกลุ่มตั้งชมรมคนรักไผ่ ขึ้น

โดยไปเยี่ยมเยียนที่เว็บไซต์

http://tblc.gis2me.com/

Thai bamboo lover's club

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีคะ มาชวนชมรายการคะ
  • วันนี้เวลา 16.35 น.ขอเชิญชมรายการต้นกล้าในป่าใหญ่ทาง NBT ชมกิจกรรมของนักเรียนคะ
  • ดิฉันก็ปลูกไผ่ว่างๆจะเข้ามาศึกษาคะ
  • ขอบคุณมากๆ