• ป้ายบอกทางเดินไปแผนกต่างๆ บอกได้ชัดเจน ดีมาก ทำให้ไม่หลงทาง

  • กล่องรับข้อเสนอแนะ พร้อมแบบรับข้อเสนอแนะ แถมด้วยปากกา 1 ด้าม มีไว้ให้พร้อม