• ถังใส่ขยะแบ่งออกได้ชัดเจนดีมาก แบ่งด้วยสี
  • ขยะทั่วไป
  • ขยะเปียก
  • ขยะรีไชเคิล

น่าจะนำไปปรับใช้ในองค์กรของเราดูบ้างจะได้ทันสมัยกับเขาบ้าง

  • ที่เก็บวางถังออกซิเจนที่เป็นระเบียบและปลอดภัย