• บรรยากาศการทำงานของ จนท.แผนกผู้ป่วยนอก (พยาบาลประจำจุดซักประวัติคนไข้)
  • การจัดสถานที่จัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม มี จนท.ประจำอยู่ตรงกลางของแต่ละจุด และเรียงลำดับคิวการตรวจก่อนหลัง จึงทำให้การทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

  • ที่นั่งรอการซักประวัติที่แผนกผู้ป่วยนอกจะแบ่งแยกชัดเจนว่าที่นั่งสำหรับพระภิกษุและบุคคลทั่วไปเพราะมีการติดป้ายบอกที่ที่นั่งเลย