ทีมสหสาขาแม่และเด็ก ร.พศรีนครินทร์ได้ตระหนักเห็นความสำคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้กับบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย โดยมีการเตรียมความพร้อมของพ่อแม่ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ การช่วยเหลือแม่ให้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกคลอด  และมีการเยี่ยมให้ความช่วยเหลือหลังคลอดเมื่อกลับบ้าน ตลอดอายุลูก 6 เดือนหลังคลอด       

วันที่ 16 ธันวาคม 2549 เวลา 9.00-12.00 น.มีกิจกรรมการให้ความรู้แก่พ่อแม่ และคุณยาย ที่ ห้องประชุมตึก2ข ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ งานนี้ฟรี แจ้งล่วงหน้าก็จะเป็นการดี ที่ โทร. 0847425400หรือ0897147034 หรือ 0866390675