มีคนพูดเล่น  (เชิงจริง)  ว่า  บุคคลที่สอนยากมี  2  กลุ่ม  คือ  พระ  และครู   แต่ถ้าเอา  2  กลุ่มมารวมกันเป็น  "พระครู"  ยิ่งสอนยากสุดยาก

          นั้นเป็นภาพที่หลายคนมองเห็นในอดีตที่ผ่านมา  แต่วันนี้ที่  สวนป่าครูบา  มหาวิทยาลัยอีสานคุณครูเกือบ  20  ชีวิต  จากโรงเรียนกลุ่มเม็กดำ  อ.  พยัค"ภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  หอบหิ้ว  note book  มาจากรถ  เพื่อเข้ามาเรียนรู้และฝึก  การใช้ Bolg GotoKnow  เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และวิจัยในโรงเรียนและชุมชนของตัวเอง 

         เห็นความพยายามของครูที่ตั้งใจมาในฐานะที่เป็นผู้เยี่ยมยุทธ์เพื่อที่จะ  "ล็อกคอ  Blog GotoKnow"  นำไปเป็นเครื่องมือในการแสดงตัวจริง เสียงจริงขององค์กร (ครู)  และเปิดประตูสู่การเรียนรู้ที่ไร้พรมแดน

          สิ่งที่มองเห็นจากคุณครูกลุ่มนี้

  • จะเป็นกลุ่มครูรุ่นใหม่ที่ก้าวไกลด้วย IT  จริง ๆ 
  • จะเห็นองค์กรของเขาปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีเรียน  วิธีทำงาน
  • จะเห็นความร่วมมือร่วมใจของคนในองค์กรในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
  • คงได้เห็นโรงเรียนที่ไม่จำเป็นต้องมีผู้บริหารเลย

          ไม่รู้ว่าโรงเรียนอื่น ๆ  โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ใกล้ ๆ  ไปหลับไหลอยู่ที่ไหนยังเป็นครูหลังเขา  อยู่เหมือนเดิม  แล้วยังอยากเป็นครูเชี่ยวชาญ  แล้วเชี่ยวชาญอะไร