14 ธ.ค. 2549

ค่ะ จากเมื่อวาน หลังจากที่นำเนื้อหาในส่วนที่น่าสนใจมาแล้ว ก็ลองพยายามคิดคำให้ดูสละสลวยและกระชับขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น ระหว่างที่คิดคำไปก็แปลงเทปพิธี60ปีในหลวงจากดิจอตอลเป็นเบต้า พร้อมทำสำเนา 1 ม้วน(สำเนาเป็นระบบเบต้าค่ะ)

ต่อจากนั้นช่วงบ่ายก็ไปถ่ายงานนอกสถานที่กันที่บ้านพี่ใหญ่ค่ะ เป็นสารคดีรณรงค์ลดอุบัติภัยในช่วงปีใหม่ ได้เป็นดาราหน้ากล้องด้วย^๐^