วันนี้สิ่งที่ผมได้ทำ ช่วงเช้า ผมได้ออกแบบบอร์ดสวัสดีปีใหม่โดยการสเก็ตภาพด้วยดินสอ ช่วงบ่าย ผมได้ออกแบบร่วมกับภาคย์ภูมิโดยใช้โปรแกรม ILLUSTRATORครับ